Training en Coaching bij de Lichtstrijder

TRAINING EN COACHING bij de Lichtstrijder

De Lichtstrijder gaat er bij de training van uit dat in ieder mens een unieke wil en talent schuilt.
Bij de een komt dit talent en deze wil eerder naar buiten omdat deze persoon in een bepaalde omgeving opgroeit die de juiste randvoorwaarden biedt om zich op een gezonde en stabiele manier te kunnen ontwikkelen.

de-lichtstrijder-trainingBij de ander verloopt dit ontwikkelingsproces trager of wordt verstoord omdat de juiste randvoorwaarden (opvoeding, omgeving school/werk) niet aanwezig zijn.

 

Het risico bestaat dan dat mensen aangepast gedrag gaan vertonen, gedrag om te overleven in plaats van voluit te kunnen leven.
Aangepast gedrag dat zich uiteindelijk tot een keurslijf ontwikkelt, waardoor er steeds minder ruimte is voor een eigen wil, steeds minder ruimte is om keuzes te maken die bij die persoon past.

De Lichtstrijder ontwikkelt trainingen en individuele coachingstrajecten op maat op het gebied van communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit en authentiek leiderschap.

Omdat er meer nodig is om daadwerkelijke gedragsverandering te bereiken, wordt in de coachings- en trainingstrajecten ook aandacht besteed aan drijfveren en blokkades op emotioneel, mentaal, fysiek en zingevingsniveau, die aan het huidige gedrag en wijze van communiceren ten grondslag liggen.

De Lichtstrijder Training en Coaching kenmerkt zicht door Aandacht voor gevoelens en emoties, Spel en humor, Toekomst- en Resultaatgericht, Inspiratie en Daadkracht.

FB